Éber testvér

Végül Gáncs Aladár „éber testvér” is volt. Itt meleghangú, közvetlen, személyes szavaival találkozhatunk, melyek leginkább kiterjed levelezéséből való részletek. Hűségesen, odaadóan és szerető szívvel levelező ember volt, akinek mindig rövid volt a levélpapírja. Sokat így szólított meg személyesen az evangéliummal – s bár tudós volt, aki jól megírt, komoly és alapos értekezéseket jegyzett –, bizonyára szívhez szóló személyes soraival szerezte legtöbb barátját és tisztelő ismerősét. Számtalan embert így pásztorolt, segített, bátorított – és kísért imádságaival. Talán éppen azért tudott szinte felfoghatatlanul sokat dolgozni, mert sokat imádkozott. Bár annak idején csak kevesek bocsátották közre megjelentetésre a tőle származő leveleiket, de ezekből a töredékekből is megsejthető milyen hatalmas kincsek rejtőzhettek azokban, melyeket ma már nem ismerhetünk.

„Serkenjetek föl és énekeljetek, akik a porban lakoztok.” Ézs 26,19„A szolgálat csak akkor szolgálat, ha a léleknek szól. Az nem szeretet, ha én szem elől tévesztem szolgálat közben az illetőnek lelki javát. Szolgálni annyit jelent, mint valakinek segítségére lenni, hogy minél jobban kialakulhasson benne a nagy cél: hasonlóvá lenni a Fiú ábrázatához. Épp ezért a szolgálathoz sok éberség kell. Folyton az Úrtól való függésben járni, hogy ne legyek kárára a másiknak. Ehhez a szolgálathoz sok ismeret kell. Ismeret az emberi szív titkos világáról s arról, hogy miképp munkálkodhatik valakiben az Úr.” (Gáncs Aladár)