Ébredés teológusa

Gáncs Aladár először is az ébredés teológusa volt. Ez alatt a menüpont alatt hosszabb tanulmányai olvashatók, közöttük az ébredés történetének eseményeit ismertetők. Őelőtte ilyen megközelítésben más még nem dolgozta fel az egyháztörténet fejezeteit, jónéhány megállapítása ma is újszerűnek hathat. Az 1931-ben íródott eszkatológiai előadásával különösen is megelőzte magyar kortársait.

„Kel fel, világosodjál, mert eljött világosságod.”„A hit dolgával való tudományos foglalkozástól nem szabad mindenkit elzárni. Vannak, akik nem bírják; de vannak akiknek bírniuk kell ezt is. Lehet sok gőg a tudományban, de a tudomány ellenségeiben is. János, Pál, Luther, Kálvin – mind teológusok voltak.” (Gáncs Aladár, 1932)